+38 (050) 403-303-3 Viber +38 (096) 185-33-10 ВТ-СБ: 09:00-16:00
ВС-ПН: выходной
 • Підготовка до ЗНО 2021: Українська мова. Збірник тестових завдань купить в knigozirka.com.ua

Підготовка до ЗНО 2021: Українська мова. Збірник тестових завдань

90 грн.
 • 10 или больше 81.00 грн.
 • 20 или больше 72.00 грн.
- +

Посібник "Підготовка до ЗНО 2021: Українська мова. Збірник тестових завдань" призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до вузу.

ЗНО УКРАЇНСЬКА МОВА. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

У збірнику подано тестові завдання для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО з української мови. Пропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

Згідно з вимогами чинної Програми ЗНО з української мови, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

 • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
 • розпізнавати мовні явища й закономірності;
 • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
 • визначати істотні ознаки мовних явищ;
 • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
 • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, слово­твору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
 • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угруповано за такими роз­ділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах:

- завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.

- завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою.

Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

Зміст:

Передмова 3

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

Фонетика. Графіка 4

Наголос 16

Основні випадки уподібнення приголосних звуків 21

Спрощення груп приголосних 23

Чергування у – в, і – й 30

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 33

Сполучення ьо, йо 36

Правила вживання м’якого знака 37

Правила вживання апострофа 39

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 42

Чергування голосних звуків 46

Правопис префіксів 50

Правопис суфіксів 53

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 55

Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 59

Написання слів іншомовного походження 62

Основні правила переносу слів 69

Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 70

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ 

Лексика 74

Фразеологія 96

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 

Будова слова 112

Словотвір* 115

МОРФОЛОГІЯ 

Іменник 121

Прикметник 139

Числівник 148

Займенник 157

Дієслово 166

Дієприкметник 183

Дієприслівник 187

Прислівник 191

Прийменник 195

Сполучник 199

Частка 203

Правопис службових частин мови 205

Вигук 207

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ 

Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Словосполучення 210

Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення 212

Просте двоскладне речення 219

Тире між підметом і присудком* 222

Другорядні члени речення 223

Порівняльний зворот 231

Односкладні речення 232

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 236

Речення зі звертанням 243

Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями 244

Речення з відокремленими членами 246

Складне речення. Складносурядне речення 252

Складнопідрядне речення 255

Безсполучникове складне речення 264

Складне речення з різними типами зв’язку 269

Способи відтворення чужого мовлення 271

Культура мовлення 275

Стилістика. Розвиток мовлення 289

Відповіді до тестових завдань 297

Використана література 301

ISBN 9789660735354
Автор Белецкая О.
Возраст 11 класс
Издательство Підручники і посібники
Кол-во страниц 320
Серия Подготовка к ЗНО
Тип Пособие по ЗНО
Тип бумаги офсет
Тип обложки ламинированная
Формат, размер А4 (210*300 мм)
Язык украинский
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Теги: Пiдручники i посiбники

Рекомендуемые товары

Комплексна підготовка до ЗНО 2021: Українська література

Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2021: Українська література" містить теоретичний матеріал з у..

170.00 грн.

Підготовка до ЗНО 2021: Математика. Збірник тестових завдань

Пропонований посібник "Підготовка до ЗНО 2021: Математика. Збірник тестових завдань" призначений для..

90.00 грн.

Подготовка к ЗНО. Украинский язык и литература. Справочник

Справочник "Подготовка к ЗНО. Украинский язык и литература. Справочник" предназначен для подготовки ..

100.00 грн.

Подготовка к ЗНО. Exam Support. Английский язык. Тестовые задания

Материалы справочника "Подготовка к ЗНО. Exam Support. Английский язык. Тестовые задания" сформирова..

150.00 грн.

Издательство Пiдручники i посiбники: Підготовка до ЗНО 2021: Українська мова. Збірник тестових завдань | Подготовка к ЗНО купить в Украине ✿ Knigozirka