+38 (050) 403-303-3 Viber +38 (096) 185-33-10 ВТ-СБ: 09:00-16:00
ВС-ПН: выходной
  • Комплексна підготовка до ЗНО 2023: Українська мова купить на сайте knigozirka.com.ua

Комплексна підготовка до ЗНО 2023: Українська мова

250 грн
- +

Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2023: Українська мова" призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (поглиблений і базовий рівні). Посібник складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, вчителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО 2023.

Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  • Лексикологія. Фразеологія
  • Будова слова. Словотвір
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Культура мовлення
  • Стилістика. Розвиток мовлення

Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2022 року.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Упевнені, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до ВНЗ.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА 3

УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4

§ 2. Наголос 22

§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29

§ 4. Спрощення груп приголосних 33

§ 5. Чергування у – в, і – й 41

§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47

§ 7. Сполучення ьо, йо 52

§ 8. Правила вживання м’якого знака 54

§ 9. Правила вживання апострофа 58

§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63

§ 11. Чергування голосних звуків 70

§ 12. Правопис префіксів 77

§ 13. Правопис суфіксів 84

§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88

§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96

§ 16. Написання слів іншомовного походження 104

§ 17. Основні правила переносу слів 114

§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 19. Лексичне значення слова 127

§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127

§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128

§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135

§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138

§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139

§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140

§ 26. Поняття про фразеологізми 168

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187

§ 28. Словотвір 188

МОРФОЛОГІЯ

§ 29. Морфологія. Іменник 200

§ 30. Прикметник як частина мови 232

§ 31. Числівник як частина мови 247

§ 32. Займенник як частина мови 262

§ 33. Дієслово як частина мови 277

§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305

§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313

§ 36. Прислівник як частина мови 320

§ 37. Прийменник як службова частина мови 329

§ 38. Сполучник як службова частина мови 338

§ 39. Частка як службова частина мови 345

§ 40. Правопис службових частин мови 348

§ 41. Вигук як частина мови 356

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360

§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365

§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 376

§ 45. Тире між підметом і присудком* 386

§ 46. Другорядні члени речення 388

§ 47. Порівняльний зворот 401

§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405

§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411

§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412

§ 51. Речення зі звертанням 423

§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426

§ 53. Речення з відокремленими членами 430

§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443

§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444

§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450

§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455

§ 58. Безсполучникове складне речення 470

§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479

§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 484

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

§ 61. Поняття про культуру мовлення 494

СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

§ 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522

Зразки власних висловлень 524

Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2017 року 530

Варіанти у форматі ЗНО 536

Відповіді до тестових завдань 552

Використана література 530

Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до вузу.ISBN 9789660737693
Автор Билецкая О.
Возраст 11 класс
Издательство Підручники і посібники
Кол-во страниц 608
Серия Подготовка к ЗНО
Тип Пособие по ЗНО
Тип бумаги офсет
Тип обложки ламинированная
Формат, размер А4 (210*300 мм)
Язык украинский
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Теги: Підручники і посібники

Рекомендуемые товары

Украинская литература. Хрестоматия для подготовки к ЗНО

В хрестоматии "Украинская литература. Хрестоматия для подготовки к ЗНО" представлены все тексты лите..

120.00 грн

Українська література: Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО

Посібник "Українська література: Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО" призначений для під..

100.00 грн

Українська література: Тестові завдання у форматі ЗНО 2022

Пропонований посібник "Українська література: Тестові завдання у форматі ЗНО 2022" містить тестові з..

60.00 грн

Правильне мовлення: Слововжиток Граматичні форми Вимова й наголос (Заболотний)

Книжка "Правильне мовлення: Слововжиток Граматичні форми Вимова й наголос (Заболотний)" стане надійн..

200.00 грн

Підручники і посібники: Комплексна підготовка до ЗНО 2023: Українська мова | Комплексна підготовка до ЗНО купить в интернет-магазине Knigozirka.

Комплексна підготовка до ЗНО 2023: Українська мова купить в интернет-магазине Knigozirka